Menu

Кои сме ние

Odoo (OpenERP) България* разработва цялостни интернет базирани решения за управление на малки, средни и големи фирми и организации на базата на ERP и CRM системата с отворен код Odoo (OpenERP), OCA (Odoo Community Association) модули, модули от други разработчици и разбира се наши модули, от 2012 г.

В тази връзка имаме подписани споразумения от 09.06.2015 г. с Odoo S.A. - https://github.com/odoo/odoo/blob/16.0/doc/cla/corporate/prodax.md  - Odoo Corporate Contributor License Agreement - корпоративно от версия 8 до 16 и master и saas-6 do saas-18, както и Odoo Individual Contributor License Agreement - индивидуални от същата дата.

Нашата мисия е да предлага не просто софтуер, а гъвкави решения за цялостно управление на малки, средни и големи фирми и организации, което подпомага тяхното по-бързо развитие и по-ефективно управление.

Философията ни е да създаваме сигурни и защитени интернет базирани информационни бизнес решения, които   предлагаме за работа локално, в локална и корпоративна мрежа или интернет, както и като  софтуер като услуга (SaaS) и да притежават следните характеристики:

  • Да са атрактивни и удобни за работа;
  • Безрискови решения с кратък срок на внедряване;
  • Да са в съответствие с установените стандарти;
  • Иновативни в технологично отношение;
  • Стабилни и надеждни;
  • Конкурентни във функционално отношение;
  • Гарантиращи защитеност на информацията;
  • Удобни и гъвкави за администриране;
  • Лесно разширяеми (мащабируеми);
  • Достъпни по всяко време и от всяко място.

Ако за вашия бизнес е необходима надеждна и гъвкава система за управление, не се колебайте да се свържете с нас.

* Odoo (OpenERP) България е част от Продакс ЕООД, ЕИК 203504032, ИН ЗДДС BG203504032

Вход или Регистрирай се