Menu

Изключване на администратора от човешки ресурси (Odoo 8)

В практиката често администратора на ERP Odoo не е служител на фирмата, в която се извършва внедряването, а на фирмата внедрител. Става дума за администратора с ID 1, т.е. този, който е направил първоначалната инсталация и има пълни права. Честа грешка е изтриването на съответния свързан служител в човешки ресурси. Изтриването води след себе си невъзможност за инсталация на модулите hr_timsheet и/или hr_evaluation. Проблема се решава с промяна на съответните xml файлове:

Продължава...

Скриване на таб Снабдявания във формата на продукт за определени групи

При някои фирми с много регионални офиси е желателно групи потребители да не виждат информация за доставна цена на продукт, както и за доставчика. Тази информация се съдържа в таб Снабдявания във формата на продукт. Скриването става с промяна на xml изгледа на формата за продукт product.template.common.form

Продължава...

Odoo (OpenERP) Bulgaria е в Github

OpenERP Bulgaria мигрира от Launchpad към Github както повечето разработчици на OpenERP - Odoo. На адрес https://github.com/OdooBulgaria можете да намерите много полезни модули за Odoo8 и OpenERP 7, както и на Odoo/OpenERP - odoo . Голяма част от модулите са fork от различни разработчици, но събрани на едно място. Такива модули са например connector-telephony (openerp-asterisk-connector), vertical-travel, ithotelmgmt_v8oerp_no_phoning_home, vertical-medical и  много други. Очаквайте скоро модул за българско счетоводство за Odoo 8, много по- добър и смислен превод за OpenERP 7 и Odoo 8. Счетоводството и превода са налични и в момента, но не са във вид на модули.

Присъединете се към разработчиците от Odoo Bulgaria в Github - https://github.com/OdooBulgaria

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Вход или Регистрирай се